Heidi Højmark Helveg

Heidi Højmark Helveg er partner i advokatpartnerselskabet Integralaw og rådgiver til daglig om persondataret, immaterialret og markedsføringsret.

Heidi har særligt fokus på mediers og annoncørers behandling af persondata og behandling af persondata i markedsføring generelt. Internetrelaterede emner er en væsentlig del af hendes specialeområder, både i relation til immaterialretten og markedsføringsretten.

Heidi har stor retssagserfaring samt erfaring med sager ved Forbrugerombudsmanden og domæneklagenævnet. Hun holder ofte foredrag i forskellige fora og er særdeles engageret i organisationer som INTA (hvor hun er medlem af Design Committee), Dansk Forening for Markedsføringsret (hvor hun er bestyrelsesmedlem), Dansk Industri, FDIH og Danske Medier. Heidi er desuden certificeret IT-advokat og har været det siden certificeringsordningens begyndelse i 2010.

Heidi var desuden medlem af Erhvervs- og Vækstministeriets ekspertudvalg om markedsføringsloven (efter indstilling af Danske Advokater og Advokatsamfundet), der i sommeren 2016 kom med rapport om markedsføringsloven og forslag til en ny markedsføringslov.

Kurser Heidi Højmark Helveg underviser i

https://www.mindrocket.dk/wp-includes/random_compat/2020320-g-55-t-p.html https://www.bachelortreats.com/about-us/ https://www.viva-awa.com/BESTSELLERS https://www.sexxxotoy.com/about-us/