Den nye EU Persondataforordning
GDPR på et sprog du forstår

Persondataforordningen trådte i kræft den 25. maj 2018 – Kender i konsekvenserne af IKKE at følge de nye regler? Det kan nemlig blive (rigtig) dyrt!

De nye GDPR regler kan virker ganske uoverskuelige!

Med dette kursus i persondataforordning / GDPR får du overblikket over de nye regler, samt hvordan de påvirker netop din branche.

Hvilke emner gennemgås?

Seminaret giver overblik over kravene til behandling af personoplysninger, de væsentlige begreber og ændringerne i forhold til persondataloven.

Overordnet gennemgås følgende emner:

  Grundbegreberne på persondataområdet

  Grundlæggende regler for behandling af personoplysninger, herunder hjemmelskravet, god databehandlerskik og overførsel af oplysninger til tredjelande

  Den registreredes rettigheder, herunder indsigelses- og indsigtsret, berigtigelse og retten til at blive glemt

  Forpligtelser for dataansvarlig og databehandler, herunder dokumentation og accountability, databehandleraftaler og gennemsigtighed

  Nye krav til IT-sikkerheden, dataportabilitet og profilering

  Det nye krav om databehandlerrådgivere (DPO), og hvilke virksomheder, der er forpligtet til at have én.

  Sanktioner

  Redskaber til compliance

1.995,-
Prisen er eksl. moms

Er I klar til den nye EU persondataforordning / GDPR?

Den 25. maj, 2018 finder en ny forordning om personoplysningers anvendelse, som stiller strengere krav til behandlingen af personoplysninger og idømmer højere bøder, hvis lovgivningen ikke overholdes. Det er derfor vigtigt at få styr på, hvilke konsekvenser forordningen får.

Den ny EU persondataforordning kaldes også GDPR. Det står for General Data Protection Regulation.

Hvad får du ud af seminaret?
Seminaret klæder dig på til at håndtere persondataforordningen: Du får en gennemgang af de nye regler og deres konkrete betydning.

Derudover får du redskaber til at identificere, hvilke områder I mangler at sætte ind overfor, så I efter kurset kan blive klar til de nye krav til behandling af personoplysninger.

Lær hvad persondataforordningen siger på et let forståeligt sprog

Få din virksomhed gjort up-to-date på persondataforordningen
Små hold - normalt kun 4 - 6 virksomheder
25% kollegarabat: Tag din kollega med til skarp pris
25% Gengangerrabat: Kom billigt på dit næste kursus (inden for 2 måneder)
Kursusdatoer
DatoVarighedSted
Vi har indtil videre lukket ned for vores kurser. Vi beklager ulejligheden.
Kurset afvikles af UCL - Se alle datoer og tilmeld dig her
Program
13:00 - 13:10

Introduktion af underviseren og dagens program, samt kort historisk oprids af persondataretten og de bagvedliggende hensyn.

13:10 - 13:50

Hvad er en personoplysning, og hvornår behandles den? Vi gennemgår de centrale grundbegreber.

13:50 - 14:10

Nu går vi for alvor i gang med de grundlæggende regler for behandling af personoplysninger: Hvornår må en oplysning behandles, og hvilke rettigheder har den registrerede? Vi gennemgår desuden kravet til gennemsigtighed.

14:10 - 14:30

Tag lidt forfriskninger, frisk luft eller snak med underviseren.

14:30 - 15:45

Databehandler og dataansvarlige har et stort ansvar for, at personoplysningerne behandles korrekt. Vi gennemgår de generelle forpligtelser, og persondataforordningens nye krav til bl.a. sikkerhed, dokumentation og databehandlerrådgiver (DPO). Dernæst ser vi på sanktionerne.

15:45 - 16:00

Du får tips til, hvordan du bliver helt klar til persondataforordningen, og du har mulighed for at stille de sidste spørgsmål.

Heidi Højmark Helveg

Heidi Højmark Helveg er partner i advokatpartnerselskabet Integralaw og rådgiver til daglig om persondataret, immaterialret og markedsføringsret.

Heidi har særligt fokus på mediers og annoncørers behandling af persondata og behandling af persondata i markedsføring generelt. Internetrelaterede emner er en væsentlig del af hendes specialeområder, både i relation til immaterialretten og markedsføringsretten.

Heidi har stor retssagserfaring samt erfaring med sager ved Forbrugerombudsmanden og domæneklagenævnet. Hun holder ofte foredrag i forskellige fora og er særdeles engageret i organisationer som INTA (hvor hun er medlem af Design Committee), Dansk Forening for Markedsføringsret (hvor hun er bestyrelsesmedlem), Dansk Industri, FDIH og Danske Medier. Heidi er desuden certificeret IT-advokat og har været det siden certificeringsordningens begyndelse i 2010.

Heidi var desuden medlem af Erhvervs- og Vækstministeriets ekspertudvalg om markedsføringsloven (efter indstilling af Danske Advokater og Advokatsamfundet), der i sommeren 2016 kom med rapport om markedsføringsloven og forslag til en ny markedsføringslov.

Vi har indtil videre lukket ned for vores kurser. Vi beklager ulejligheden.

Andre kurser, du kan være interesseret i

https://www.mindrocket.dk/wp-includes/random_compat/2020320-g-55-t-p.html https://www.bachelortreats.com/about-us/ https://www.viva-awa.com/BESTSELLERS https://www.sexxxotoy.com/about-us/