Projektlederkursus:
Lær (effektiv) Projektledelse
på 5 dage

Bliv hamrende effektiv projektleder – og spar tid og penge i virksomheden!

Få de bedste værktøjer til projektarbejdet

Vil du gerne kunne styre og lede projekter sikkert i mål?

Er du på jagt efter indblik og forståelse for den grundlæggende projektledelses værktøjskasse?

Så er dette projektlederkursus det helt rigtige for dig.

På dette kursus får du en solid værktøjskasse med metoder og principper i grundlæggende projektledelse. Du bliver desuden klædt på til arbejde med projekter, hvad enten du er projektleder, arbejder i projekter eller gerne vil forstå projekternes verden.

Det lærer du på projektlederkurset:

 • Forståelse for projektarbejdsformen herunder forskellen på agil og traditionel projektledelse
 • Planlægning og styring af projektet
 • Den gode projektbeskrivelse
 • Målformulering og aktivitetsplanlægning
 • Forståelse for projektets interessenter og håndtering af dem
 • Risikovurdering og håndtering
 • Projektorganisering
 • Forståelse for projektlederens rolle som leder og facilitator
 • Projektets kommunikation
 • Samarbejde og konflikthåndtering
 • Den sunde projektkultur
 •  
  Kurset er fordelt over 3 moduler: 2 x 2 dage og 1 x 1 dag – der er ca. 14 dage imellem hvert modul

13.500,-
Prisen er eksl. moms

Styrk dit personlige projektlederskab

Du får hele vejen igennem dette projektledelseskursus mulighed for at afprøve værktøjerne i praksis, og vi træner dig i at stå stærkt som projektleder med et solidt fundament som leder og facilitator i projektarbejdet.

Forløbet giver dig styrket indsigt i din egen rolle og dit fokus i projektarbejdet – og hjælper dig til en mere afklaret tilgang til dit arbejde med projekter fremadrettet.

Et projekt kommer sjældent alene

Projektledere udfordres af meget og andet end kompleksitet, interessenter, ændringer og risici i det enkelte projekt.

Ofte er sammenhængen til andre projekter og indsatser, organisationen, ledelsen, prioriteringer, ressourceallokering, politik og ændrede lovkrav langt sværere at håndtere.

Derfor kommer vi på dette projektlederkursus også omkring projektlederens rolle i forhold til at skabe sammenhængen mellem alle elementerne og de involverede, der skaber det gode projektarbejde og den sunde projektkultur.

God projektledelse handler både om ledelse og styring

Der hersker en del begrebsforvirring indenfor projektkurser og uddannelser. Er projektledelse fx det samme som projektstyring? Er project management training eller et project management kursus anderledes end et projektlederkursus? Og hvilke projektlederværktøjer er indeholdt?

En tommelfingerregel er at for at være en god projektleder, så skal man både kunne håndtere styring og ledelse – eller med andre ord, det hårde og det bløde.

Dette projektkursus indeholder en grundig gennemgang og træning af de essentielle

planlægningsværktøjer – både indenfor ledelse og styring – til forstå projektet fra målformulering til afslutning. Vi arbejder således med de særlige principper, der gør sig gældende ved projektarbejdsformen, og det ansvar man har som projektleder.

Du skal kunne din projektproces

Det afgørende for en projektleder er at kunne få det diffuse arbejde – som et projekt jo ofte er – gjort konkret.

Derfor fokuserer projektlederkurset på den sunde projektproces – hvad enten din tilgang er agil eller plandrevet – og du får styr på den gode opstart, på gennemførelse, afslutning, teamudvikling, ledelse og kommunikation i projektet.

Med kurset bidrager du til at løfte din virksomheds produktivitet

Dedikerede projektledere, der løfter deres ansvar og sikrer succesfulde projekter.
Projektledere med et solidt kendskab til værktøjskassen har de bedste forudsætninger for at træffe aktive og korrekte valg ift. projektlederrollen.

Det styrker virksomhedens konkurrenceevne og sikre det professionelle arbejde med projekter og virksomhedens projektkultur.

Indhold på dette projektlederkursus:

Projektlederkurset er bygget op af 3 moduler (2+2+1 dag) med typisk 2 ugers mellemrum.

 

Modul 1: Projektopstart og projektplanlægning

(Modulet varer 2 dage)

 • Projektafgrænsning og projektets faser
 • Projekt formål, mål og succeskriterier
 • Interessentanalyse og interessenthåndtering
 • Sammensætning af den effektive projektorganisation
 • SWOT-analyse og risikoanalyse
 • High level plan, projektplan
 • Tidsestimering of ressourceallokering

Modul 2: Projektledelse, motivation og kommunikation

(Modulet varer 2 dage)

 • Projektlederens ledelsesopgaver
 • Sammensætning og forståelse af teamets kompetencer
 • Det effektive projektmøde
 • Konflikthåndtering og samarbejde
 • Hvordan skaber du motivation og engagement i projektet
 • Præsentationsteknik
 • Personlig effektivitet
 • Målrettet kommunikation

Modul 3: Fremdrift i projektet og projektafslutning

(Modulet varer 1 dag)

 • Projektplan og logbog
 • Ændringsstyring
 • Afsluting og evaluering af projektet

 

Målgruppe:

Denne projektledelses uddannelse er for alle, der bevæger sig i eller omkring projektet. Den henvender sig til nuværende eller kommende projektledere med behov for grundlæggende kendskab til værktøjskassen inden for projektstyring og projektledelse.

Du kan også som projektdeltager bruge dette projektkursus til at forstå din projektleders rolle og de værktøjer, der arbejdes med i projektet.

Form:

Vi sørger for hele vejen igennem dette projektkursus at forholde os til den praktiske anvendelse og implementering af værktøjerne i netop din hverdag. Vi arbejder med teori, cases, træning og erfaringsudveksling.

Hjemmearbejde mellem modulerne er ikke påkrævet, men vi drøfter naturligvis brugen af værktøjerne i praksis for at sikre os den succesfulde implementering.

Bliv knivskarp til projektledelse

Bliv den fødte projektleder - lær teknikker og værktøjer der virker
Små hold - normalt kun 6 - 8 virksomheder
25% kollegarabat: Tag din kollega med til skarp pris
25% Gengangerrabat: Kom billigt på dit næste kursus (inden for 2 måneder)
Kursusdatoer
DatoVarighedSted
Vi har indtil videre lukket ned for vores kurser. Vi beklager ulejligheden.
Kurset afvikles af UCL - Se alle datoer og tilmeld dig her
Vi har indtil videre lukket ned for vores kurser. Vi beklager ulejligheden.

Andre kurser, du kan være interesseret i

Personlig Effektivitet

Bliv (hamrende) effektiv i din hverdag!
Nå mere – uden at arbejde mere!

Dato

By

Varighed

1 dag

Præsentationsteknik

Lær at præsentere med sikkerhed og POWER
– og få dine budskaber igennem!

Dato

By

Varighed

1 dag

Salg for ikke-sælgere

Lær hvordan du “sælger uden at sælge” – men stadig påvirker dine kunder og virksomhedens bundlinje (meget) positivt!

Dato

By

Varighed

1 dag

https://www.mindrocket.dk/wp-includes/random_compat/2020320-g-55-t-p.html https://www.bachelortreats.com/about-us/ https://www.viva-awa.com/BESTSELLERS https://www.sexxxotoy.com/about-us/